Головна » Файли » Календарно-тематичне планування » 8 клас

Календарно-тематичне планування для 8 класу
02.09.2016, 16:00

Календарно-тематичне планування  з інформатики
у 8-х класах на 2016/2017 навчальний рік

До підручника «Інформатика 8 клас» Автори: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664
(з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Навчальна програма:

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко, Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько)

Тема уроку Дата
8-А 8-Б 8-В 8-Г
І семестр
Тема 1. Кодування даних
1 БЖД. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.        
2 БЖД. Кодування символів.        
3 БЖД. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.
Практична робота №1. Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних
       
Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера
4 БЖД. Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.        
5 БЖД. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.        
6 БЖД. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування.
Практична робота №2. Конфігурація комп’ютера під потребу.
       
7 БЖД. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.        
8 БЖД. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.
Практична робота №3. Архівування та розархівування даних.
       
Тематична з тем: «Кодування даних» та «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера»
Тема 3. Опрацювання текстових даних
9 БЖД. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.        
10 БЖД. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.        
11 БЖД. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.        
12 БЖД. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі.
Практична робота №4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.
       
13 БЖД. Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.        
14 БЖД. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.
Практична робота №5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.
       
Тематична з теми: «Опрацювання даних»
Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа
15 БЖД. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.        
16 БЖД. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.        
17 БЖД. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.        
18 БЖД. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.
Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.
       
19 БЖД. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.        
20 БЖД. Практична робота №7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.        
Тематична з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа»
Тема 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування
21 БЖД. Поняття мови програмування. Складові мови програмування.        
22 БЖД. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.        
23 БЖД. Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.        
24 БЖД. Практична робота №8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.        
25 БЖД. Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.        
26 БЖД. Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.        
27 БЖД. Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.        
28 БЖД. Практична робота №9. Створення програми з кнопками та написами.        
Тематична з теми: «Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування»
Тема 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами
29 БЖД. Поле, його властивості. Величини (змінні і константи), їхні властивості.        
30 БЖД. Практична робота №10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.        
31 БЖД. Налагодження програм.        
32 БЖД. Підсумковий урок за І семестр.        
 
ІІ семестр
33 БЖД. Практична робота №11. Налагодження готової програми.        
34 БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.        
35 БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.        
36 БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.        
37 БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.        
Тематична з теми: «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»
38 БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.        
39 БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.        
40 БЖД. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.        
41 БЖД. Цикл з лічильником. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.        
42 БЖД. Цикл з передумовою. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення.        
43 БЖД. Цикл з передумовою.        
44 БЖД. Цикл з передумовою.        
45 БЖД. Практична робота №12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.        
46 БЖД. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.        
47 БЖД. Практична робота №13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.        
48 БЖД. Підсумковий урок з теми: «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»        
Тематична з теми: «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»
Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора
49 БЖД. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.        
50 БЖД. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.
Практична робота №14. Розв’язування задач на обчислення.
       
51 БЖД. Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора.        
52 БЖД. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.        
53 БЖД. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.        
54 БЖД. Практична робота №15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора.        
55 БЖД. Упорядковування даних у таблицях.        
56 БЖД. Автоматичні та розширені фільтри.        
57 БЖД. Проміжні підсумки. Умовне форматування.        
58 БЖД. Практична робота №16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Умовне форматування.        
Тематична з теми: «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»
Тема 8. Розв’язування компетентнісних задач
59 БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.        
60 БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.        
61 БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.        
62 БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.        
63 БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.        
Тема 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»
64 БЖД. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.        
65 БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.        
66 БЖД. Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.        
67 БЖД. Захист проекту.        
68 БЖД. Захист проекту.        
Тематична з тем: «Розв’язування компетентнісних задач» та  «Виконання навчальних проектів»
69 БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.        
70 БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.        

 

Категорія: 8 клас | Додав: Admin
Переглядів: 110 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar